Docència · Abdó Roig-Maranges

Assignatures

Matemàtiques I
Grau d’enginyeria tècnica. Tardor 2013, tardor 2014. Problemes amb maple.
Matemàtiques II
Grau d’enginyeria tècnica. Tardor 2013, tardor 2014. Problemes amb maple.
Estructures algebraiques
Grau de matemàtiques. Tardor 2011, tardor 2012. Sessions de problemes.
Topologia algebraica
Llicenciatura de matemàtiques. Tardor 2010, tardor 2011, tardor 2012. Sessions de problemes.
Mètodes numèrics
Llicenciatura d’enginyeria industrial. Primavera 2010, primavera 2011, primavera 2012. Sessions de teoria i problemes.
Topologia
Llicenciatura de matemàtiques. Primavera 2009. Sessions de problemes.